Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
NQ HĐQT vv gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024 2024 19/04/2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 09/04/2024
TB mời họp ĐHĐCĐ 2024 2024 30/03/2024
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 27/02/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 27/02/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 01/04/2023
Biên bản kiểm tra, Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 và Nghị quyết 2023 01/04/2023
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Bổ sung Hồ sơ hành chính ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Thư mời họp và tài liệu ĐHCĐ năm 2023 2023 09/03/2023
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
CBTT về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài 2022 30/11/2022
Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 2022 2022 15/07/2022
Phụ lục III – Người nội bộ – Nguyễn Quang Vinh 2022 20/04/2022
Tài liệu sau ĐHĐCĐ 2022 2022 20/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Điều lệ Công ty năm 2022 2022 19/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Cập nhật lần 1) 2022 08/04/2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
 • »»
 • zalo.png
  Baidu
  map