Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - TGĐ 2023 12/05/2023
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - Phó Tổng giám đốc 2023 12/05/2023
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - CTHĐQT 2023 12/05/2023
TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - CT.HĐQT 2023 05/04/2023
TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ 2023 05/04/2023
TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - P.TGĐ 2023 05/04/2023
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Trần Văn Hùng 2022 28/12/2022
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Đức Tường 2022 28/12/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2022 08/12/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2022 08/12/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2018 19/12/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2018 23/10/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu VTH của người nội bộ và người có liên quan 2018 05/10/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan 2018 28/09/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 2018 24/09/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu VTH của người nội bộ và người có liên quan 2018 19/09/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2018 15/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2018 07/05/2018
Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan 2013 25/11/2013
zalo.png
Baidu
map